Utleie av økonomi- og regnskapsmedarbeider

Har du akutt behov for en økonomi- eller regnskapssjef? Å finne rett person til en stilling kan være vanskelig, av og til umulig. Å finne rett person på kort varsel er enda vanskeligere. Innleid medarbeider kan derfor være en bra løsning for bedriften med et akutt eller midlertidig behov for å fylle nøkkelfunksjoner virksomheten.

Wi gir deg erfarne, allsidige og fleksible medarbeidere som kan fylle nøkkelposisjoner i din virksomhet for kortere eller lengre perioder. Erfaring fra ulike bransjer og virksomheter, gjør at våre medarbeidere og rådgivere kan fylle et bredt spekter roller.

Fordelen med en innleid personell er at du får en person som sitter i organisasjonen i en definert rolle, og som har samme engasjement for jobben som en fast ansatt. Samtidig har vedkommende med seg en leders verktøykasse, perspektiv og integritet. På denne måten får du best mulig leveranse gjennom hele oppdraget.

hsbrynjar

Brynjar Wiik

Daglig leder, Siviløkonom, Statsautorisert regnskapsfører

+47 971 60 974
brynjar.wiik@wirr.no