Om Wi

Wi Regnskap og Revisjon AS leverer regnskapstjenester, revisjonstjenester og bistand til små og mellomstore bedrifter innenfor de fleste bransjer.

Wi Regnskap og Revisjon AS er stiftet høsten 2020, men har røtter og erfaring tilbake til 80-tallet.

Wi leverer tjenester til våre kunder innen for områdene regnskap og revisjon. Med begge tjenesteområdene in-house drar vi nytte av kompetanse og erfaring og kan levere en komplett tjeneste til våre kunder.

Wi har kontor i Narvik. Våre kunder er lokalisert i nærområdet og i hele landet. Den digitale utviklingen gjør det lettere å holde kontakt med våre kunder selv om den geografiske avstanden kan være stor.

Våre ansatte består av statsautoriserte og registrerte revisorer, autoriserte regnskapsførere, master/bachleor i økonomi, siviløkonomer samt ansatte med lang erfaring fra bransjen.

Vår kundeportefølje består av små og mellomstore bedrifter innenfor de fleste bransjer og selskapstyper; aksjeselskaper, konsern, enkeltpersonforetak, ansvarlige selskaper/ANS/DA, Nuf, stiftelser, frivillige organisasjoner, idrettslag m.v.

Eksempel på bransjer:

 • Varehandel / butikk
 • Entreprenør
 • Håndverker
 • Transport / distribusjon
 • Bil
 • Eiendom
 • Hotell
 • Restaurant
 • Industri / produksjon
 • Havbruk
 • Holding- / investselskaper
 • Media
 • Tjenesteleverandører / konsulent
 • Tannlege / lege
 • Advokat
 • Barnehage/friskole
 • Boligselskaper / borettslag