Revisjon og attestasjon

Den uavhengige revisjonen er en tjeneste som forsikrer eierne og ledelsen om at selskapsinformasjonen er pålitelig.

Wi gir deg en pålitelig, kompetent og tilgjengelig revisor.

180 på langside

Revisjon og attestasjon

Å ha en dyktig revisor med på laget betyr trygghet og ekstra ressurs for selskapets ledere, eiere og regnskapsfører.

Revisjon innebærer gjennomgang av selskapets regnskap og tilhørende etablerte interne kontroller. Revisor er valgt av generalforsamlingen og vil være revisor for alle eierne i et selskap. En dyktig revisor bidrar til økt tillit i eiergruppen.

Revisjon er også attestasjon og bekreftelse av opplysninger til bruk for tredjepart. Typisk er regnskapsoppstilling i forbindelse med utbetaling av tilskudd, attestasjoner og uttalelser i forbindelse med aksjeloven og andre bekreftelser av regnskapsopplysninger eller annen type informasjon. For tiden er det aktuelt med bekreftelse av søknader om tilskudd i forbindelse med kompensasjon faste kostnader korona. Det er også vanlig at det kreves bekreftelser fra revisor i forbindelse med rapportering bærekraft og lignende.

Typiske revisjons- og attestasjonsoppgaver fra oss som revisor:

Revisjon årsregnskap

Attestasjon og uttalelse om

 • prosjektregnskap /del av regnskap
 • søknader tilskudd korona
 • skattefunn

Attestasjoner og uttalelser i hht. aksjeloven, typisk:

 • Bekreftelse aksjeinnskudd
 • Bekreftelse kapitalnedsettelse
 • Uttalelse redegjørelse
 • Bekreftelse mellombalanse

Attestasjon av ikke økonomisk informasjon, for eksempel:

 • medlemstall
 • elevtall / antall barn
 • bærekraftsrapportering

Gjennomgang av regnskapet av revisor gir også økt sikkerhet for at skattemessige og avgiftsmessige forhold er på plass. En dyktig revisor vil være en viktig sparringspartner for økonomileder, daglig leder, regnskapsfører m.fl.

Hos Wi får du:

 • en tilgjengelig og erfaren revisor
 • effektiv revisjon tilpasset selskapets digitale og manuelle rutiner
 • nær kontakt mellom ansvarlig revisor og selskapets ledelse

 

hsbrynjar

Brynjar Wiik

Daglig leder, Siviløkonom, Statsautorisert regnskapsfører

+47 971 60 974
brynjar.wiik@wirr.no