Regnskap og lønn

Regnskapet er til for at DU skal ha oversikt og god kontroll på økonomien i DIN bedrift.
Wi hjelper deg dit!

2

DITT regnskap

Wi kan hjelper deg med alle deler av ditt regnskapet. Ved hjelp av våre nettbaserte regnskaps- og økonomiprogrammer kan vi samarbeide med deg om alle deler. Vi bli enig med deg om hva du og hva Wi skal gjøre.

Wi bistår våre kunder med:

 • bokføring
 • betalingsformidling
 • fakturering
 • lønnstjenester
 • avstemming
 • årsregnskap
 • konsernregnskap
 • ligningspapirer
 • teknisk systembistand
 • MVA-representasjon
 • mottak post

Vår leveranse tilpasser vi dine behov.

Føler du at tiden ikke strekker til og bokføringen blir skjøvet på? Tar avstemmingen for mye tid? Tid er en verdifull vare, som vi gjerne ønsker mer av. Driver du en bedrift må regnskap være på plass – det tar mye tid. Tid som heller kan brukes på produktivt arbeid, og på dine kunder.

Mange ønsker å gjøre regnskapsføringen selv, og noen ansetter en dedikert regnskapsmedarbeider. Det er fullt mulig å ha regnskapet internt, men det finnes åpenbart mange gode grunner til å sette bort regnskapet ditt. Bedre tid og trygghet er kanskje de viktigste av dem.

Synes du det kan være innviklet og tidkrevende å gjøre lønna? Bonus, timelønn, overtid, naturalytelser, kjøregodtgjørelse, diett, sykemelding, egenmelding, refusjoner til NAV, inntektsmelding…… Lønn er en av de viktigste (muligens den aller viktigste?) rutinen som skjer i ditt firma – ansatte med feil lønn, eller lønn til feil tid, blir har lett for å bli misfornøyd.

Slapp av! Wi hjelper deg.