Bistand

Wi leverer revisjons- og regnskapsnære tjenester til våre faste kunder og andre.

Eksempel på tjenester Wi leverer:

 • Etablering selskap
 • Avvikling av virksomhet og sletting selskap
 • Kapitalforhøyelse/kapitalnedsettelse
 • Uttak skattemessig innbetalt kapital
 • Omorganisering, fisjon/fusjon
 • Verdsettelse
 • Due Diligence
 • Arv og generasjonsskifte
 • Rådgivning innenfor avgiftsrett, skatterett, selskapsrett, regnskap, økonomi
 • Valg av selskapsform
 • Organisering av virksomhet
hsbrynjar

Brynjar Wiik

Daglig leder, Siviløkonom, Statsautorisert regnskapsfører

+47 971 60 974
brynjar.wiik@wirr.no